Сподели във Facebook


ул. Секвоя 11
Варна,
България
27.9010518
43.2189039
UserLikes
Име: АВТОШКОЛА ВАРНА
Адрес: Варна, ул. Секвоя 11
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.avtoshkola-varna.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Автошколи
Дейност:

Шофьорски курсове

Ключови думи: шофьорски курсове, автошкола варна, автошколи варна, автошкола, автошколи

Услуги

Виж на картата

Услуги

1. Обучение Шофьорски курсове
Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В е теоретично и практическо, разпределено на задължителни модули.

Теоретичното обучение се провежда в специализиран кабинет - състои се от два модула. Модул Устройство на автомобила и модул Безопасност на движението по пътищата. За периода на подготовка, АВТОШКОЛА ВАРНА ООД осигурява на своите курсисти: комплект изпитни листовки, Закон за движение по пътищата и Учебно помагало за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Практическото обучение - модул Управление на МПС се провежда на учебен автомобил: Опел Астра G /полицейските/ или Ситроен ZX .

Формата на практическото обучение на курсистите от АВТОШКОЛА ВАРНА ООД е 31 кормилни часа по 50 минути, съобразени със свободното време и индивидуалните възможности на всеки курсист.
2. Изпити
Всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В полага изпит по теория и изпит по практика.

След преминаване на обучението, кандидатите трябва да положат вътрешни изпити. Вътрешните изпити се провеждат в учебния център в който е преминало обучението. Правилата за провеждане и оценяване на вътрешните изпити са идентични с правилата за провеждане и оценяване на държавните изпити за придобиване на правоспособност. До вътрешен изпит по практика се допускат само успешно положилите вътрешен изпит по теория.

Изпит по теория - решават се 2 изпитни листовки по 30 въпроса. Времето за решаване е 40 мин. Допускат се не повече от 5 неправилни отговора на двете листовки.

При успешно издържан изпит по теория кандидатите се явяват на изпит по практика, а неиздържалите имат право да се явят отново след седем дни.

Практическата част на изпита е около 25 минути и се провежда в градски условия по маршрут, съставен от изпитващия. Вие трябва да покажете самостоятелно, уменияте за безопасно управление на автомобил и поведение с което не застрашавате останалите участници в движението.
3. Възстановяване на контролни точки
Веднъж годишно водачите на МПС могат да възстановяват до 1/3 от първоначалния максимален размер контролни точки т.е. не повече от 13 точки. За целта кандидатите трябва да преминат курс, в рамките на шест учебни часа. Всеки шофьор има право да участва, ако не е участвал в такъв курс или едва когато е изтекла една календарна година от предходния курс.

За записване на курс са необходими копия на:

• лична карта (снимана и от двете страни)
• свидетелство за правоуправление
• контролен талон или акт

След преминаването на курса Ви се издава удостоверение за преминато обучение.
 
Открийте ни в Google+